Je bent van harte welkom om kennis te maken met mij. Een klik met elkaar is een basisvoorwaarde voor het slagen van een coachtraject. We bespreken wat jouw behoefte is en wat je zou willen bereiken. Wanneer we beiden een goed gevoel hebben, gaan we verder met elkaar, en dan is het kennismakingsgesprek meteen de intake. Vervolgens maken we dan vervolgafspraken.

Kom je particulier?
Gemiddeld bestaat een particulier coachtraject uit zes gesprekken: een intake en vijf coachgesprekken. Wees je ervan bewust dat je ook naast de gesprekken aan de slag gaat met jezelf! Ik zal je vragen dingen voor te bereiden en geef opdrachten mee, om bijvoorbeeld het besprokene in de praktijk te brengen.

Kom je via je werkgever?
Het is gebruikelijk dat bij de intake en bij de afronding van het coachtraject de werkgever aanwezig is. Dit is vaak de leidinggevende. Bij de intake wordt dan besproken wat de ontwikkelingswens is en bij de afronding wordt teruggeblikt naar de verandering die heeft plaatsgevonden. Daarnaast worden afspraken gemaakt over het borgen van de ingezette verandering.
Gemiddeld bestaat zo’n coachtraject uit acht gesprekken: een intake, zes coachgesprekken en een afrondend gesprek.

Afhankelijk van wat men tegenkomt in de gesprekken, is het uiteraard bespreekbaar dat er meer gesprekken nodig of gewenst zijn.